DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie klubu

Dvacetipětiletá historie

Literární klub Pegas Mělník v roce 1987 na podzim založili (abecedně): Aida Legnerová – Líhová, Zdenka Líbalová, Jindra Lírová, Helena a Ladislav Matlákovi, Blanka Štráchalová a Jiří Piller.

První zpráva o jeho založení se objevila v týdeníku Nové Mělnicko 24. března 1988.

Klub vznikl z potřeby sdružovat ty, kteří mají zájem a vztah k poezii a literatuře, pokoušejí se o vlastní tvorbu anebo již delší dobu tvoří. Zpočátku se členové scházeli navzájem, předčítali si své verše.

Klub byl registrován u tehdejších okresních a městských orgánů, naposledy u Okresního kulturního střediska v Mělníku. Ve svobodných podmínkách od listopadu 1989 začal klub působit zcela samostatně. Nemá sice právní subjektivitu, ale o své činnosti vede řádné záznamy včetně kroniky a výkazů ekonomických a účetních, neboť jeho činnost zčásti podporuje Městský úřad v Mělníku.

V uplynulém čtvrtstoletí vstoupilo do Literárního klubu Pegas Mělník na 125 básníků různých generací. V současné době má klub 48 aktivních a přispívajících členů, a to nejen z mělnického regionu, ale z mnoha míst Čech, Moravy a Slezska. Přijíždívají na Mělník zejména v době vyhlašování výsledků celostátní literární soutěže. Naopak členové Literárního klubu Pegas Mělník navštěvují

různá místa v naší zemi, kde pořádají podobné literární soutěže, existují v nich literární kluby, s nimiž si vyměňují navzájem svoje zkušenosti. Vzájemná spolupráce klubů vyústila dokonce v roce 2006 ve společnou výstavu Společnou cestou poezie, která se konala v Masarykově kulturním domě na Mělníce.

Členové klubu se pravidelně scházejí jednou měsíčně, kde hovoří nejen o poezii, své nové tvorbě, předčítají své vlastní výtvory, ale také plánují a realizují četné další aktivity. Vzdálenější členové jsou ve styku s klubem korespondenčně, posílají své básně do připravovaných sborníků, pro výstavní akce a pro četné další aktivity, které klub vyvíjí.

Publikační činnost a listy z kroniky

V roce 1987 vyšel sborník poezie Setkání s Pegasem, v dalším roce sborník Nekonečná něha, v roce 1989 to byl sborník s názvem Zrcadlení.

K dalším počinům patří od roku 1990 časopis – bulletin s názvem Doteky, který vycházel měsíčně v letech 1991–1993 (mezitím měl též název Křídla). V roce 1992 vyšel mimořádný výtisk ze soutěže Den poezie pod názvem Doteky jara.

V roce 1992 napsal čelákovický básník Jindřich Hilčr do kroniky: S hezkým vzpomínáním na Mělník, z radosti z Vaší tvořivé aktivity v okruhu stejně zanícených přátel, přeji tvůrčí pohodu a radost z poezie.

 V kronice jsou uloženy ještě další dopisy, které si tento básník vyměnil s přáteli v Pegasu. Osobně se též zúčastnil několikrát našich akcí.

V tomtéž roce i dalších letech posílal básník a překladatel Ludvík Kundera, přítel mělnického básníka Oldřicha Wenzla, „všem z Pegasu“ své básně jako novoročenky.

Olga Vychodilová, mělnická malířka a výtvarnice, žákyně profesora Vladimíra Veselého a Ludmily Jiřincové, se stala přítelkyní básníků Pegasu, jak o tom svědčí nejen novoroční p.f. s jejími kresbami, ale také ilustrace některých publikací.

Prvním květnem 1993 byly vyhlášeny vítězové první literární soutěže Den lásky v Týdeníku Mělnicko:

Jaroslav Kolář, Radka Nová, Helena Prokešová, Zdena Líbalová a Jakub Melichar.

Mělník veršem a obrazem – byl již větším publicistickým počinem v roce 1993, sponzorem byla firma JH&C Havelka Mělník, která se podílela finančně i na dalších sbornících: Člověk mezi lidmi – sborník z roku 1994,Ztráty a naděje (1995).

Profily jsou první edicí, podávající průřez dosavadního díla vždy jednoho autora. Vyšly v ní v letech 1994–2001 básně celkem 33 autorů – aktivních členů klubu. V roce 1994 se začínají také členové Literárního klubu Pegas Mělník zúčastňovat literárních soutěží, k nimž se objevovaly veřejné výzvy.

První úspěšnou účast zaznamenali v literární soutěži Proseč Terezy Novákové Radka Nová, Jindra Lírová, Zdenka Líbalová a Stanislav Švec.

V březnu 1994 jsme se loučili s naší členkou Hanou Stočkovou, malířkou a básnířkou z Vrbna, která zemřela ve věku nedožitých 74 let.

V květnu 1994 se poprvé recitovaly verše mladých mělnických básníků v Masarykově kulturním domě za hudebního doprovodu Mariana Kořínka, pod názvem Rozjímání s Pegasem.

V roce 1994 a v dalších letech se objevovaly básně členů Pegasu na stránkách regionálního i celostátního tisku.

V roce 1996 navázal klub spolupráci s Místními novinami Podbezdězí, které svou působností zasahovaly Máchův kraj, tedy i Mělnicko a Kokořínsko. Vydával a řídil je žurnalista Jaroslav Diblík (1927–1999), existenčně, ale i zdravotně postižený od roku 1970, který okamžitě po listopadu 1989 jakoby znovu ožil. V nich vycházely rozhovory s jednotlivými členy klubu včetně ukázek z jejich tvorby. Kromě toho vydávalo Nakladatelství Místních novin Podbezdězí také Kokořínské čtení a měsíčník Polaban, který řídil Jakub H. Pokorný, spolupracovník klubu. Všechny tyto časopisy ukončily svou činnost po smrti jejich zakladatele Jaroslava Diblíka v roce 1999.

V roce 1997 vyšel u příležitosti 10. výročí založení klubu literární sborník Křídlení, jehož sponzorem byla kulturní agentura Ikarus. Činnost klubu byla poprvé zařazena do Kulturního a kalendářního přehledu města. Městský úřad na doporučení odboru školství a kultury poskytl poprvé také finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč. Hodně úspěchů klubu přála přitom vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Zuzana Jansová.

Od roku 1998 získává klub na rozvoj své činnosti a na uhrazení nákladů s ní spojených roční příspěvek 5 000 Kč.

V červenci 1997 opustil nás navždy Jan Červený, básník Mělnicka a Beskyd (jak bylo uvedeno na úmrtním oznámení) ve věku 95 let.

Pegas dětem – sborník (poetníček) autorů – členů klubu, kteří se zabývají dětskou poezií, vyšel osmkrát v letech 1996–1998.

V Deníku Mělnicka (dnes Mělnický deník) přinášela Zdenka Líbalová pravidelně rozhovory s jednotlivými aktivními členy Literárního klubu Pegas Mělník.

V roce 1997 vyšla básnická sbírka Miroslava Sígla Co jsem měl na srdci… a Zdenky Líbalové Mosty.

Pegasí poetník je název dalšího sborníku autorů klubu, zatím od roku 1998 vyšlo 14 jeho čísel (kromě toho vycházejí též sborníky, nesoucí název Vánoční pegasí poetník).

Zcela samostatně vydal klub sborníky Jaroslava Koláře Mšensko a Kokořínsko veršem (1998), Jaroslava Schnercha Jablka z kapsáře (2000) a Zranění v čase (2001), Evě Beranové a Zdence Líbalové – Mňoukadla a Hroší rýmovánky (2001).

Svému městu a kraji byl reprezentativním sborníkem na počest 725. Výročí povýšení Mělníka na město, jehož Městský úřad s přispěním Okresního úřadu Mělník finančně podpořily. Ve sborníku z roku 1999 jsou ilustrace a fotografie členů klubu. Editorem sborníku byl člen klubu Miroslav Sígl,

graficky sborník připravila k tisku Lenka Kutinová, sborník o rozsahu 40 stran s barevnou obálkou na křídě vytiskla tiskárna Sdružení MAC v Praze 10.

Mladá fronta Dnes přinesla v lednu 1999 rozhovor s členkou Pegasu Aidou Legnerovou, vyučující výtvarnou výchovu na Základní umělecké škole v Mělníku a na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích.

Rozsáhlé dílo Osobnosti a osudy obce zpracoval Miroslav Sígl. Obecní zastupitelstvo Obříství k 710. Výročí své obce pozvalo i členy Literárního klubu Pegas Mělník, a to již do nové budovy Základní školy, kde se v hudební aule konala 4. března 2000 autogramiáda knihy.

U příležitosti vyhlášení evropského města kultury Praha 2000 vydal klub již svůj devátý sborník pod názvem Pražská zastavení (36 stran), který ilustrovala Aida Legnerová, sazbu a tisk pořídilo Informační centrum Okresní knihovny Mělník. Sponzorem sborníku byla pražská nadace obecně prospěšné společnosti Janua se sídlem v Praze.

Kam jste se poděli? To byl název sborníku nadějných básníků z Mělnicka a jeho okolí, kteří předčasně opustili tento svět. Vyšel v roce 2001, jeho autorem byl Miroslav Sígl, obálku i obsah ilustrovala Aida Legnerová.

V roce 2001 vyšel sborníček Zvyk??? Návyk!!! na podporu celkového úsilí proti drogám, novým civilizačním nemocem, rakovině a AIDS.

Ke vzpomínkovému aktu 70. výročí tragické smrti Viktora Dyka (1877–1931) v květnu 2001 vyšel sborník Opustíš-li mne, nezahynu…, jehož editorem byl člen klubu Miroslav Sígl. Soustředil v něm příspěvky našich českých dykologů, jakož i členů Literárního klubu Pegas Mělník. Sborník předal editor zástupcům města na výstavě Viktor Dyk a Mělnicko, jejíž vernisáž v Regionálním muzeu Mělník se konala 14. května 2001.

Nové sbírky básní představili během roku 2001 Jaroslav Schnerch (Šlapu po křídách a Mrtvé ryby v hloubce neplavou), Blanka Štráchalová (Křehká snění), Oldřich Damborský (Tančící dům), Romana Málková (Potkala jsem anděla), Josef Brož (Krajina básníkova zpěvu a Domalovánky), Jindra Lírová (Křehké vzdálenost a Na život zatím nenadávám), Jaroslav Kolář (Křídla motýlí), Zdenka Líbalová (Verše na ošatce), Pavel Malák (Nevídané verše), Miroslav Sígl (Ach, kdyby…), Milena Svobodová (Noci na dně kapky) a Marie Zvolánková (Jak se dělá rok).

U příležitosti výročí narození mělnického rodáka a básníka Oldřicha Wenzla vyšel sborník Tichá vzpomínka postačí, v němž jsou rovněž básně členů Pegasu, věnované tomuto básníkovi.

Kresba Mělnická Eva od ostravské výtvarnice Lenky Kocierzové, ctitelky mělnického kraje a Literárního klubu Pegas Mělník, se stala vstupní novoročenkou do roku 2002 spolu s básní Miroslava Sígla Co smysl má a nemá. Vše je vylepeno v kronice klubu.

Ve stejném roce 2002 vydal Literární klub Pegas Mělník sborník Souznění u příležitosti 15. výročí svého založení. Jeho vydání podpořila obecně prospěšná společnost Janua Praha.

K nedožitým 75. narozeninám Jaroslava Diblíka v roce 2002 Miroslav Sígl, jeho dlouholetý přítel, s dalšími spolupracovníky uspořádal vzpomínkový sborník Podbezdězský buditel, kde na mnoha stránkách vyprávějí též členové Literárního klubu Pegas Mělník, jehož činnost je zde rovněž často vzpomenuta.

Nejstarší člen Pegasu Josef Pražák skonal 5. srpna 2002 ve věku 94 let – byl historicky nejstarším potomkem čtyřistaletého rodu Pražáků z Chorušic.

Filmy Dušana Kleina o básnících se natáčely na Mělníce, samozřejmě jsme je všechny pro jejich humor a celkovou pohodu sledovali v našich kinech: Jak svět přichází o básníky (1982), Jak básníkům chutná život (1988), Konec básníkům v Čechách (1993) a Jak básníci neztrácejí naději (2004).

V letech 2002–2006 vycházela další edice básní nazvaná Křídla, v níž svou novou tvorbu představilo celkem 31 autorů – členů klubu. Ještě v roce 2004 vyšel další sborník u příležitosti 730. výročí města Mělníka, nazvaný Vyznání Mělníku.

Poprvé vyšel Almanach jubilantů na podzim 2006, kde se představili ti členové klubu, kteří se dožili svých životních výročí, a rovněž tak blahopřání ostatních – vše ve verších, jak jinak?

Bulletin Obce spisovatelů Dokořán (číslo 42 z roku 2007) přinesl článek k 20. výročí Literárního klubu Pegas Mělník, jehož autorem byl Miroslav Sígl.

Kdo byl a je kdo: Mělnicko – Kralupsko – Neratovicko je rozsáhlá encyklopedie 1750 osobností, 75 měst a obcí, všech škol a kronikářů v těchto třech samosprávných obvodech okresu, kterou sestavil Miroslav Sígl a vydalo ji pražské nakladatelství Libri; to rovněž uspořádalo autogramiádu ve velkém sále Masarykova kulturního doma na Mělníce 26. září 2007. V encyklopedii jsou též medailóny jednotlivých členů Literárního klubu Pegas Mělník.

V letech 2007–2009 vycházejí básně autorů v edici Souznění, které rediguje Zdenka Líbalová a ilustruje Aida Legnerová – Líhová.

Od roku 2010 začaly vycházet sborníky další nové edice Doteky. Zpravodaj Pegasu pro žáky mělnických základních a středních škol vydával klub v redakci Zdenky Líbalové v letech 2006–2009, aby tak podchytil zájem mladé generace o poezii. Vyšlo celkem 33 čísel.

Náruč nových sbírek veršů přinesl rok 2009: Luboš Skopec – Kompas lásky, Jindra Lírová – K sobě blízko, Zdenka Líbalová – Scházenky, Jan Zeman – Ekologické balady podruhé. Všechny byly veřejně představeny na autorských čteních v Masarykově kulturním domě.

K výročím a jubileím autorů a členů byly vydány již tři Almanachy jubilantů. Všechny uvedené sborníky rediguje Zdenka Líbalová, ilustruje Aida Legnerová-Líhová a sazbu obstarává Infocentrum Městské knihovny Mělník (Helena Horáková).

Co víme o smrti – o tomto dvojjediném fenoménu (života a smrti) vydal populárně naučnou encyklopedii v nakladatelství Epocha v Praze autor Pegasu Miroslav Sígl . Přátelské přivítání knihy spojené s autogramiádou se konalo 25. ledna 2007 v Masarykově kulturním domě, kde úvodní slovo měl František Černický, velký příznivec Literárního klubu Pegas Mělník, mělnický historik a předseda pobočky Svazu bojovníků za svobodu, jinak též režisér a libretista mělnické skupiny HDP (Hudba-Divadlo-Poezie).

Knížku limeriků (vtipných říkanek o pěti verších) vydal v dubnu 2007 Jiří Zubík pod názvem Kniha nesmyslů, která vzbudila zasloužený úspěch na setkání Literárního klubu Pegas Mělník.

Básníci našeho regionu byl název nového seriálu v Týdeníku Mělnicko, který od června 2008 publikoval ukázky z tvorby členů Literárního klubu Pegas Mělník. Postupně vyšlo celkem 14 portrétů. Všechny jsou pečlivě zaznamenány v kronice, kterou od počátku vedla Magda Líbalová, maminka spoluzakladatelky Literárního klubu Pegas Mělník. Zpočátku se také „sedánky“ klubu konaly v mělnickém rodinném domku u Líbalů v Českobratrské ulici.

Literární příloha pražského vysokoškolského časopisu Babylon přinesla v čísle 5 z února 2009 celostránkový rozhovor s Radanou Šatánkovou, včetně ukázek jejích veršů. Podobný rozhovor byl otištěn s autorkou v Magazínu deníku Právo 27. června 2009.

Libuše Kalistová z jihočeských Novosedel, která byla členkou Literárního klubu Pegas a oživovala svým vtipným vyprávěním naše hudebně-literární matiné při vyhlašování výsledků celostátní soutěže Mělnický Pegas, nás všechny zarmoutila – 17. února 2009 po těžké nemoci skonala ve věku 84 let.

Naše členka Aida-Legnerová-Líhová porodila 12. května 2009 synáčka se jménem Vít (52 cm, a 3,8 kg). Všichni jsme blahopřáli.

Radka Koláčná prožila prázdniny v Indii a vyprávěla své zážitky, převlečená do sárí – čili šatů z jednoho dlouhého kusu pěkné látky, spolu se šperky a ozdobami. Bylo to velmi úspěšné odpoledne v září 2009 v Masarykově kulturním domě na Mělníce.

Knihu Události pravdy, zrady a nadějí (o letech 1967–1971)sepsal Miroslav Sígl a měla autogramiádu v pražském Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Z hojné návštěvy vzešlo mnoho článků, mj. také v legendárním Týdnu Miroslava Zajíce Magazínu Práva byl otištěn snímek s textem 10. října 2009.

Malují ústy a nohama tělesně postižení lidé, jejichž tvorbu vydává liberecké nakladatelství ÚMUN, které již několik let spolupracuje také s básníky Literárního klubu Pegas v Mělníku a jejich verše doprovázejí ilustrace pravidelně v každoročních kalendářích. O této činnosti byl otištěn článek v Týdeníku Mělnicko 16. listopadu 2009.

Všechno začalo Halleyovou kometou, vyprávěl o svém básnění člen Pegasu Ludvík Kůs v Týdeníku Mělnicko 20. ledna 2010. Viděl ji pouhým okem roce 1986 letět nad Všetaty, kde žije a pracuje. Tento jev v jeho životě – ani v životě nás ostatních starších smrtelníků se už opakovat nebude (létá kolem Země jednou za 75–76 let, čili příště by se měla objevit v roce 2061). Od té historické události píše Ludvík Kůs své verše…

Rozhovor s všestrannou umělkyní, členkou Pegasu a středoškolskou profesorkou výtvarné výchovy Aidou Legnerovou-Líhovou přinesl Týdeník Mělnicko 12. května 2010. V tomto roce měla již dvě výstavy spolu se sdružením výtvarníků Skoba v Praze a druhou samostatně na Mělníce. Motto rozhovoru: Věř tomu, že svět je takový, jak jej vidíš ty…

Sbírku Poutník Vratislava Šťovíčka, mělnického rodáka, vydali posmrtně (1936–2004) jeho ctitelé, vyšla v červnu 2010 u příležitosti oslav 100. výročí Gymnázia Jana Palacha na Mělníce. K jejímu vydání se vyslovili na stránkách Týdeníku Mělnicko (20. 7. 2010) Blanka Štráchalová a Miroslav Sígl, kteří přítele Šťovíčka osobně velmi dobře znali.

Zemřel Ludvík Kundera, přítel mělnického básníka Oldřicha Wenzla, ctitel Literárního klubu Pegas Mělník – článek o jeho úmrtí sepsal Miroslav Sígl pro Týdeník Mělnicko (vyšel 25. srpna 2010).

Kronika Pegasu přinesla další výstřižky z říjnové návštěvy 2010 premiéra české vlády Petra Nečase v Obříství na Mělnicku, kde hovořil se zdejším rodákem a bývalým kronikářem Miroslavem Síglem (články z Týdeníku Mělnicko a Mladé fronty Dnes). V Týdeníku Mělnicko (19. 10. 2010), ale i v médiích celostátního významu byly články o nové knize Miroslava Sígla Události totality, svobody a demokracie (léta 1988–1991); měla svou autogramiádu v pražském Paláci knih Luxor.

Hold 90letému básníkovi Josefu Brožovi, dlouholetému členovi Pegasu, jsme v předstihu (*27. 1. 2011) slavili již v roce 2010 – jednak vyšla již potřetí jeho knížka básní Krajina básníkova zpěvu, jednak jsme z ní recitovali v hudebně poetickém pásmu k 200. Výročí narození K. H. Máchy 16. října 2010 a jednak jsme rozmnožili životopisná a bibliografická data básníka pro všechny účastníky pásma v Masarykově kulturním domě na Mělníce.

Jindra Lírová se stala babičkou a vznikla z toho sbírka básní Říkám mu Chlapečku, jak o tom informoval Týdeník Mělnicko 18. ledna 2011.

Jaromíra Slezáková, členka Pegasu z Otrokovic, ale zajíždějící ráda na Mělník, vydala sbírku básní Třpytky na vodě – zprávu o tom přinesl Týdeník Mělnicko 29. března 2011.

Město Mělník ocenilo celoživotní práci Miroslava Sígla, spisovatele a redaktora, který se zasloužil o literaturu a kulturu v mělnickém regionu zejména svou publicistickou činností. Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš odevzdal mu v obřadní síni mělnické radnice Denár kněžny Emmy, který se uděluje významným osobnostem za jejich dlouholetý přínos pro Mělník a celý region. Slavnostnímu předání, jakož i následující besedy byli přítomni také členové Literárního klubu Pegas Mělník a při té příležitosti starosta přislíbil podpořit vydání sborníku Básníci nad soutokem.

Večery poezie, autorská čtení

S autorským čtením se začalo v roce 1990 v mělnické galerii Ve věži.

21. června 1990 byl věnován tvorbě Jana Červeného (1902–1987), 11. října to byla poezie Zdenky Líbalové, 24. května 1994 se konal večer poezie mladých mělnických autorů Rozjímání s Pegasem v Masarykově kulturním domě.

23. května 1995 to byl večer s názvem Návraty anebo pojďte si povídat o poezii, 8. prosince 1996 se Pegas zapojil recitací na adventním koncertu. Kulturní besedu na počest 90. narozenin Josefa Pražáka uspořádali starosta obce Březovice a redakce Místních novin Podbezdězí, na které recitovala jeho verše Blanka Štráchalová a Miloslava Měšťáková. Poté byla autogramiáda knihy Zeměpis mého srdce,

kterou napsal Josef Pražák, dlouholetý člen Pegasu.

21. dubna 1998 bylo autorské čtení členů klubu, 10. února 1999 večer milostné poezie Láskám našim aneb to sladké slovo poezie v mělnickém divadle Novanta.

Mšenský Pegásek, recitační kroužek Základní umělecké školy ve Mšeně, vedla členka Pegasu Romana Málková. V Deníku Mělnicka o něm vyšel v květnu 1998 článek Mšenský Pegásek recituje a také básní.

Láskám našim aneb To sladké slovo poezie se jmenoval pořad Literárního klubu Pegas Mělník v Divadle Novanta 10. února 1999. V březnu téhož roku se uskutečnilo autorské čtení v mělnické galerii Ve Věži.

Rok 1999 byl pro básníky Pegasu úspěšným, protože si odváželi z různých literárních soutěží v republice (hojně se v těch letech rozšířily) cenné trofeje, diplomy a čestná uznání. Byly to mj. soutěž o Cenu Jana Masaryka, dále nymburská soutěž Píšu, píšeš, píšeme, Tachovská reneta, Beskydy 99, Literární Šumava…

Ve středu 9. června 1999 se členové Literárního klubu Pegas Mělník zúčastnili v hojném počtu autogramiády básnické sbírky Miroslava Sígla Etudy z domova, která se konala v jeho rodné obci Obříství. Po úspěšné besedě v zámku všichni potom navštívili chalupu svého člena v Obříství –

Dušníkách, kterou léta rekonstruovala modernizoval. Při záplavách v srpnu 2002 musela být z moci úřední zdemolována.

Mělničtí autoři křtili nové básnické sbírky, jak o tom psal Mělnický deník 24. září 1999. Jindra Lírová představila sbírku Vysoká tráva, Zdenka Líbalová Čekání na tebe a Ludvík Kůs Zrní pro slavíky.

Mělnická zastavení – výstavu fotografií členky Pegasu Blanky Štráchalové s verši ostatních členů klubu uspořádal Městský úřad v Mělníku v říjnu 1999.

Obrázky z cest se jmenoval komponovaný pořad z tvorby Literárního klubu Pegas Mělník, uspořádaný v kavárně U Šubrtů na Mělníce 21. března 2000. Svým hudebním vystoupením se představili také žáci Základní umělecké školy v Mělníku.

27. května 2000 byl uspořádán  vzpomínkový pořad na básníka Kamila Bednáře (1912–1972), pod názvem Má slova, krůpěje deště… v Novantě.

Rok v proměnách se jmenovala výstava fotografií Blanky Štráchalové a kreseb Aidy Legnerové, uspořádaná v červnu 2000 na mělnické radnici. Při vernisáži zazněly verše členů Literárního klubu Pegas.

15. července 2000 si vyjeli členovéklubu do Vimperka na autorské čtení, kde se setkali s jihočeskými básníky na sešlosti Vimperská pavlač.

18. listopadu 2000 se konalo vzpomínkové pásmo Máchovské preludium, věnované K. H. Máchovi (1810– 1836) v divadle Novanta a sestavené z básní Josefa Brože a jeho sbírky básní.

Křehká snění se jmenovala výstava kreseb a fotografií Blanky Štráchalové v únoru 2001 na mělnické radnici, 18. března 2001 četli někteří členové své básně na autorském čtení v divadle Šuplík v Praze, 21. dubna bylo autorské čtení v kavárně Regionálního muzea Mělník, 24. února 2001 poetické odpoledne Zasvěcené kráse ženy – pořad klubu v Novantě, tamtéž potom 26. května byl komponovaný pořad Májové dostaveníčko.16. listopadu 2001 to byl Den poezie v Masarykově

kulturním domě.

Dále se konal pořad věnovaný 80. výročí narození mělnického básníka Oldřicha Wenzla (1921–1969).

Jaroslav Schnerch reprezentoval Pegas v Praze 25. září 2001 v literární kavárně Poetika. Jeho verše dále recitovala herečka Yvona Jelénková za hudebního doprovodu Františka Hlucháně.

Výstavu Podzimní variace uspořádala členka Pegasu Radana Šatánková na mělnické radnici v listopadu 2001; v programu vystoupilo klarinetové trio Základní umělecké školy Mělník.

Na počest K. H. Máchy byl v listopadu 2001 uspořádán Den poezie v Masarykově kulturní domě na Mělníce.

Plaisir d´amoure, pořad o lásce, uspořádaný 26. ledna 2002 v Divadle Novanta, byl naplněn zpěvem Romana Kohouta za klavírního doprovodu Františka Demetera.

Na benefici ve prospěch sbírky na obnovu pomníku T. G. Masaryka v Mělníku, konané 19. března 2002, zazněly také básně členů Pegasu. V časopisu Mělnická radnice měli své básně k TGM Josef Kubias a Miroslav Sígl.

Pohodlný život Oldřicha Wenzla byl název pořadu Literárního klubu Pegas Mělník, věnovaný 81. výročí narození mělnického básníka a konaný 25. května 2002 v Divade Novanta. Nemocného básníka hrál Jan Zeman. Pořad režírovala Radana Šatánková.

Poetický pořad Podoby lásky v Penzionu v Mělníku připravili na 10. června 2002 Blanka Štráchalová a Josef Kubias.

Již několik let pořádá Literární klub Pegas Mělník pravidelně každý druhý měsíc v roce v Masarykově kulturním domě v Mělníku pro veřejnost Hodinky s Pegasem, kde jeho členové recitují své verše za hudebního doprovodu dalšího svého člena Mariana Kořínka, který zpívá a hraje na kytaru.

Den poezie s autorským čtením básní členů klubu se konal v Divadle Novanta 16. listopadu 2002.

Ještě je na růži rosa poetické pásmo sestavila Blanka Štráchalová a s Janem Smrčkem předvedla v mělnickém Domově důchodců 31. března 2003. Podobné pásmo Dostaveníčko s Manon předvedli členové Pegasu v Domě s pečovatelskou službou v Praze na Bulovce.

Krajinou snů pádí kůň byl název dalšího pásma, konaného 5. května 2003 v Klubu seniorů na Mělníce, další poetické pásmo Setkání nad soutokem bylo uspořádáno 17. května 2003 v Divadle Novanta.

Se svými básněmi navštěvují členové klubu seniory v různých jejich Domovech na Mělnicku, dále vystupují na evangelické a římskokatolické faře v Mělníku. V roce 2003 to byly návštěvy u seniorů v Mělníku, na Vidimi, ve Všestudech. V kronice Pegasu jsou založena četná poděkování za velmi

hodnotná představení jak autorských básní, tak kultivovaný přednes básní našich klasiků.

Večerní chvilku poezie při svíčkách v podání Blanky Štráchalové a Miroslava Sígla uspořádala obec Kadlín 19. července 2003 na své tradiční svatojakubské pouti. Recitaci doprovodili členové dětského souboru Tyjátr z Prahy 7.

Máchovské zastavení s verši členů Pegasu se konalo 15. listopadu 2003 v Divadle Novanta, jehož prostory dlouhá léta nezištně poskytoval majitel Jaroslav Šubrt, rovněž člen klubu.

Nonstop čtení v Praze uspořádala 27. května 2004 Jazzová sekce a svými verši recitací se na něm účastnili Vlasta Bakalová, Zdenka Líbalová, Radana Šatánková, Josef Kubias a Jana Kořínková.

Tobě, město literární pásmo Pegasu bylo věnováno 13. listopadu 2004 k 730. výročí založení města Mělníka za hudebního doprovodu Pavla Maláka a mezi hosty vystoupila také dlouholetá příznivkyně Literárního klubu Pegas Mělník PhDr. Jarmila Čajová z Prahy. Při té příležitosti byly také vyhlášeny

výsledky 10. ročníku celostátní soutěže Mělnický Pegas.

Setkání s perníčky byl název pořadu v Domově důchodců na Vidimi 16. března 2005, jehož hostem byla Jindra Dvořáková, mistryně lidové umělecké výroby z Křenku a Blanka Štráchalová. Zároveň zde byla k dostání nově vydaná knížka krkonošské spisovatelky Marie Kubátové a Jindry Dvořákové (obě bývalé spolužákyně) pod názvem Medový perníček – do srdce chodníček.

Kytička melodií seniorům v Domově Ludmila na Mělníce 18. května 2005, kde účinkovali Josef Bambas (zpěv, kytara), Bohumil Sekanina (zpěv, akordeon) a Blanka Štráchalová (recitace).

Modrá hodinka s poezií se konala 31. května 2005 v mělnickém Divadle Novanta. Hned nato 14. června 2005 se pořádalo v Domově Ludmila poetické pásmo Volání domova.

Den poezie s autorským čtením, se konal v Regionálním muzeu Mělník 16. listopadu 2006, kde verše doprovodil hrou na kytaru a zpěvem Marian Kořínek.

Hodinky s Pegasem se konaly pravidelně i v letech 2007–2009 v Masarykově kulturním domě na Mělníce.

Výstavy básní, fotografií a ilustrací

S touto činností se začalo v roce 1999, potřebné výstavní prostory k tomu poskytla mělnická radnice.

Zvětšeniny textů básní a ilustrační snímky k nim uspořádala už mnohokrát Blanka Štráchalová (Pegas dětem v roce 1999, Mělnická zastavení v roce 1999, Rok v proměnách v červnu 2000 (snímky Blanka Štráchalová, kresby Aida Legnerová), v tomtéž roce na podzim to byla výstava společně s Gymnáziem Jana Palacha v Mělníku pod názvem Mělnické reminiscence (snímky Blanka Šráchalová a Vladimír Degtěv), 12. února 2001 byla vernisáž výstavy Křehká snění (verše členů, fotografie a kresby Blanky Štráchalové), 5. listopadu 2001 byla vernisáž výstavy fotografií Radany Šatánkové na téma Podzimní variace.

Dalšími byly výstavy pod těmito názvy: Křehké vzdálenosti, Zimní romance, Dovolená s Pegasem, Voda v proměnách, Podoby lásky, Krajina, kterou hladí verše, Místenka na Pegasa, Jarní romance,

Stromy – průvodci našich cest.

Většinu výstav tištěných veršů doprovodila svými fotografiemi broumovská básnířka a fotografka, členka Obce spisovatelů Věra Kopecká, též členka Pegasu.

Patnáct let Pegasu bylo vzpomínáno výstavou v prostorách mělnické radnice v září 2002. Vystaveny byly sbírky básní z jednotlivých edic a další dokumenty z činnosti klubu.

Zimní romance – slavnostní vernisáž výstavy fotografií a básní Jindry Lírové a Radany Šatánkové se konala v Masarykově kulturním domě na Mělníce 27. listopadu 2003.

Ve stopách slunce, vody a květů se jmenovala výstava na mělnické radnici, pořádaná Literárním klubem Pegas Mělník po celý měsíc únor 2004.

Mělník a 10 let celostátní soutěže Mělnický Pegas byl název výstavy fotografií, spojené s vystoupením dětského pěveckého sboru Zvoneček Základní umělecké školy v Mělníku pod vedením Karla Horňáka. Akce se konala v Masarykově kulturní domě na Mělníce 1. listopadu 2004 a výstava

byla otevřena po celý měsíc.

Stromy – průvodci našich cest byl název výstavy fotografi í Věry Kopecké, členky našeho klubu Pegas z Broumova, která byla přístupná veřejnosti na mělnické radnici po celý únor a březen 2005.

Čas růží – výstavu fotografií Blanky Štráchalové uspořádali v září a říjnu v Domově Ludmila na Mělníce. V září ještě na mělnické radnici byla výstava prací členů Literárního klubu Pegas Mělník pod názvem Pegas pro děti, o dětech a s dětmi. V programu vystoupili žáci Základní školy Jugmannovy sady na Mělníce pod vedením naší členky, učitelky Radky Koláčné.

Mělnický rok – byl název výstavy, na kterou zval v říjnu až listopadu 2005 Městský úřad Mělník do svých prostor, kde se konala výstava fotografií Blanky Štráchalové a na vernisáži přednášel své verše o Mělníku Jaroslav Schnerch.

Společnou cestou poezie – výstava, mapující činnost a spolupráci čtyř literárních klubů – z Mělníka,

Čáslavi, Jičína a Frýdku-Místku v září 2006 v Masarykově kulturním domě na Mělníce.

Výstavu Podoba lásky ze svých snímků uspořádaly Věra Kopecká a Blanka Štráchalová na mělnické radnici v říjnu a listopadu 2006.

V mělnickém Centru seniorů vystavil po dobu února 2007 své básně Josef Kubias, který vydal svou básnickou prvotinu Kroky života.

Voda v proměnách byl název výstavy fotografií Věry Kopecké na mělnické radnici v dubnu 2007.

Krajina, kterou hladí verše – výstavu fotografky Věry Kopecké v Masarykově kulturní domě v březnu 2008 doprovázely verše Jindry Lírové, která zároveň měla křest své další nové sbírky Nedělní křest.

Marta Francová předváděla indické odívání a tance v Masarykově kulturním domě v Mělníku včetně vyprávění o indické kultuře, jejích lidech a náboženství 8. září 2009 za velkého zájmu všech členů klubu Pegas a dalších zájemců veřejnosti.

Unikátní multimediální autorský projekt Na křídlech fantazie členky klubu Zdeňky Čechové měl premiéru 20. května 2010 v Masarykově kulturním domě na Mělníce, kde již autorka měla v roce 2006 úspěšnou retro výstavu Computer-Multimedia Art. Autorka zde představila své obrazy, multimediální díla, umělecké programy Křižíkovy fontány a také své chráněné průmyslové vzory a první realizace počítačových vzorů v Československu.

Oblázky z cest byl název hudebně poetického pásma v kavárničce Husova domu na Mělníce. Básně přednášeli Blanka Štráchalová, František Černický a Jaroslav Mědílek (oba členové skupiny Hudba-Divadlo-Poezie), na klavír doprovázel Miroslav Kraus. Zpívala Jana Žižková.

Inspirace Mělnickem anebo Jen se dívám byl název výstavy mělnického fotografa Ladislava Záruby a Pegasu v Masarykově kulturním domě od 2. listopadu do konce roku 2010.

Jarní romance – výstava fotografií Věry Kopecké s verši autorů Literárního klubu Pegas Mělník, byla

zahájena 4. května 2011 na mělnické radnici za účasti dětského pěveckého sboru Zvoneček pod vedením sbormistra Karla Horňáka, pedagoga Základní umělecké školy ve Mšeně.

Osobnosti Pegasu

Předchůdcům tohoto nejvyššího ocenění Literárního klubu Pegas Mělník byly udělovány diplomy a pamětní listy. Obdržel je nejstarší 92letý ing. Josef Václav Pražák z Prahy a lidová umělkyně-

perníkářka Jindřiška Dvořáková z Křenku.

V roce 2009 byl udělen poprvé diplom a čestný titul Osobnost Pegasu Miroslavu Síglovi, v roce 2010 Josefu Brožovi, v roce 2011 Blance Štráchalové. V jubilejním roce 2012 je připraveno ocenění pro všechny žijící zakladatelky Literárního klubu Pegas Mělník.

 

Loučili jsme se navždy

V uplynulém čtvrtstoletí jsme se navždy rozloučili s těmito členy:

Eva Beranová, Vimperk,

Jan Červený, Mělník,

Bohumil Jaroš, Horní Bučice,

Libuše Kalistová, Novosedly,

Roman Kohout, Mělník,

Miroslav Mach, Mělník,

Bohumil Nemejovský, Mělník,

Josef Václav Pražák, Praha,

Miroslav Sígl, Praha,

Jiří Souček, Mělník,

Hana Stočková, Vrbno,

 Jan Svoboda, Praha,

Marie Zvolánková, Kladno.