DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás

 

Literární klub Pegas vznikl v Mělníku v roce 1987. Tehdy stálo u jeho zrodu jen několik nadšenců píšících poezii, kteří se začali scházet a navzájem si předčítat své verše. Během let členů přibývalo, noví přicházeli, jiní se odstěhovali, někteří odešli navždy – celkem za ta léta prošlo Pegasem více než 100 básníků různých generací.

Dnes má literární klub Pegas Mělník 51 členů nejen z Mělníka a celého regionu, ale i z nejrůznějších koutů Čech a Moravy. Ti z Mělníka, blízkého okolí a z Prahy se pravidelně jednou měsíčně setkávají na schůzkách, kde hovoří o poezii, předčítají si své básně a plánují další činnost, ti z daleka se účastní práce klubu korespondenčně – posílají své básně do sborníků a na výstavy, které Pegas pořádá, účastní se společně různých literárních soutěží, jako je například Jičínské poetické jaro, Řehečská slepice, Polabský knižní veletrh nebo broumovské dny poezie a jiné.

Činnost Pegasu bychom mohli rozdělit na několik oblastí. Je to jednak oblast publikační, kdy klub již od svého založení vydává poezii. Nejprve to byly čtvrtletníky "Křídla" a "Doteky", později edice "Profily" (průřez poezií jednotlivých autorů), "Pegasí poetníky", dále edice "Pegas dětem" s verši autorů píšících pro děti, "Křídla" - nejnovější básně členů Pegasu, následovala edice "Souznění" - básně dvou autorů píšících na stejné téma. Od roku 2010 vychází edice "Doteky". Kromě toho vydal klub ještě celou řadu sborníků, například Setkání s Pegasem, Zrcadlení, Nekonečná něha, Mělník veršem i obrazem, Člověk mezi lidmi, Ztráty a naděje, Svému městu a kraji, Křídlení, Pražská zastavení, Souznění, Almanachy jubilantů a každoročně vychází Vánoční pegasí poetník. K 25. výročí založení klubu vyšel v roce 2012 sborník Básníci nad soutokem. Dále Pegas připravuje hudebně poetická pásma a autorská čtení, která jeho členové předvádějí v Masarykově kulturním domě v Mělníku pod názvem Hodinka s Pegasem, na evangelické a římskokatolické faře a jezdí s nimi za seniory do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou.

Na mělnické radnici a v Masarykově kulturním domě v Mělníku pak Pegas každoročně pořádá výstavy poezie doplněné fotografiemi nebo kresbami svých členů. Jen namátkou si připomeňme některé výstavy pod názvy Mělnická zastavení, Podzimní variace, Křehké vzdálenosti, Zimní romance, Dovolená s Pegasem, Voda v proměnách, Podoby lásky, Krajina, kterou hladí vere, Místenka na Pegasa, Jarní romance a další.

Literární klub Pegas též spolupracuje s jinými literárními kluby, jako je například Literární spolek Jičín, Literární klub Nadi Benešové Čáslav, Literární klub Psohlavci Chrudim a Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek. Spolupráce těchto klubů vyústila společnou výstavou v Masarykově kulturním domě v Mělníku, která nesla název "Společnou cestou poezie".

A v neposlední řadě pořádá klub již řadu let celostátní literární soutěž "Mělnický Pegas", které se účastní neprofesionální básníci z celé České republiky. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích - pro básníky do 15 let věku, do 30 let, nad 30 let a pro autory, kteří již vydali svou básnickou sbírku. Na rok 2013 byl vyhlášen již 19. ročník této soutěže. Uzávěrka každého ročníku bývá 31. května a slavnostní vyhlášení výsledků vždy v říjnu téhož roku. Každý autor, který se soutěže zúčastní, dostává písemné hodnocení poroty a sborníček vítězných prací. Počet účastníků za dobu, po kterou Pegas celostátní literární soutěž pořádá, se začíná blížit číslu dva tisíce autorů různých věkových kategorií, z nichž někteří obesílají soutěž opakovaně, což svědčí o velkém zájmu.

Jestli se vám zdá činnost klubu zajímavá a máte-li chuť psát, rádi vás uvítáme v našich řadách.